Giờ làm việc

Th. Hai - Th. Bảy

7:30 - 20:30

Điện thoại

0334 919 392

0946 766 040

Email

ctmtdvn@gmail.com

Đội ngủ nhân viên

Lãnh đạo - Kỹ sư - Cố vấn

Team Image

Mrs. Trinh

GĐ - Kế toán

Team Image

Mr. Sung

Kỹ sư KT/CN - môi trường

Team Image

Mr. Tín

Kỹ sư môi trường

Team Image

Mr. Đara

Kỹ sư xây dựng

Team Image

Mr. Lăm

Kỹ sư khoa học đất

Team Image

Mr. Trường

Kỹ sư cơ điện

Team Image

Mr. Vinh

Kỹ sư QL TN-MT